Teātris – Hamlets

Kas ir “Hamlets”?

  • Politiski un komerciāli neatkarīgs mūziķu, skatuves mākslinieku veidots teātris-klubs, skaistā vietā Vecrīgā, Jāņa sētā, sastāvot no zāles ar skatuvi, aizskatuvi, virtuvi un citām nepieciešamām blakus telpām.
  • Mākslinieku, politiķu un visāda veida radošu aprindu personību pulcēšanās – domu apmaiņas, kontaktēšanās, kopēju projektu un ideju ģenerēšanas vieta, kā arī atpūtas vieta ieinteresētai publikai.
  • Hamlets piedāvā brīvo skatuvi aktuālām diskusijām, aktieru, mūziķu un citu profesiju mākslinieku programmām.

Vēsture

Vēsture par Hamletu

Garš teksts ar vēsturi par Hamletu